1. Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2913/1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar.
  2. Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2454/1993 privind dispoziţii de aplicare a Regulamentului Consiliului nr. 2913/1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar;
  3. Ordinul Vicepresedintelui A.N.A.F. nr. 4999/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a dreptului de reprezentare prevăzut în Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2913/1992 de instituire a Codului vamal comunitar şi a Instrucţiunilor de completare a casetelor 2, 8. 14 şi 54 ale documentului administrativ unic în situaţii particulare ce decurg din tipul reprezentării, publicat în Monitorul Oficial nr. 302/07.05.2007, cu modificările şi completările ulterioare;
  4. Ordinul Vicepreşedintelui A.N.A.F. nr. 9988/2006 pentru aprobarea Normelor tehnice de completare, utilizare şi tipărire a declaraţiei sumare şi a documentului administrativ unic, publicat în Monitorul Oficial nr. 7/05.01.2007, cu modificările şi completările ulterioare;
  5. Ordinul Vicepresedintelui ANAF nr. 6341/14.06.2006 pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedura simplificată de îndeplinire a formalităţilor vamale prevăzute pentru punerea în liberă circulaţie şi exportul de presa, tipărituri, energie electrică şi mărfuri transportate prin conducte, publicat în Monitorul Oficial nr. 524/16.06.2006;
  6. Ordinul Vicepreşedintelui A.N.A.F. nr. 6342/14.06.2006 pentru aprobarea Normelor tehnice de lucru privind circulaţia sacilor şi trimiterilor postale externe între birourile vamale, publicat în Monitorul Oficial nr. 524/16.06.2006;
  7. Ordinul Vicepresedintelui A.N.A.F nr. 6343/ 14.06.2006 pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedura simplificată de efectuare a formalităţilor vamale aferente aprovizionării mijloacelor de transport în trafic international, publicat în Monitorul Oficial nr. 524/16.06.2006.
  8. Ordinul Vicepreşedintelui A.N.A.F nr. 9.250/2006 pentru aprobarea Normelor privind funcţionarea Laboratorului vamal central şi modalitatea de efectuare a analizelor, modificat prin Ordinul vicepresedintelui A.N.A.F nr. 356/11.02.2008, publicat în Monitorul Oficial nr. 130/19.02.2008 (variantă consolidată);
  9. Ordinul Vicepreşedintelui A.N.A.F nr. 9986/28.12.2006 pentru aprobarea Normelor privind metodologia de determinarea a greutăţii nete la importul de banane proaspete care se clasifică la poziţia tarifară 0803 00 19, publicat în Monitorul Oficial nr. 1054/30.12.2006;
  10. Ordinul Vicepreşedintelui A.N.A.F. nr. 5465/2007 pentru aprobarea Normelor privind procedurile simplificate de vămuire, cu modificările şi completările ulterioare;
  11. Aranjamentul Administrativ nr. XXI/1796/93 din 11 ianuarie 1994 rezultând din prevederile art. 288 din Regulamentul Comisiei CEE nr. 2454/1993 12. Ghidul de orientări DAU, elaborat de Comisia Europeană