iibaPracticile de securitate consacrate în domeniul aviației civile presupun aplicarea unor măsuri tehnice, umane și procedurale în aeroporturi, pentru a preveni introducerea, la bordul aeronavelor, a unor obiecte ce pot fi utilizate pentru comiterea unor acte ilicite. Cazuistica specifică domeniului a indicat faptul că, nu în toate situaţiile, aceste măsuri se dovedesc a fi suficiente, eficiente și operative.

În acest context, rolul activității operative IIBA este cel de a completa sistemul general de securitate, prin utilizarea unor forțe speciale de intervenție antiteroristă la bordul aeronavelor.

Scopul unui program IIBA este acela de a preveni capturarea de către teroriști a unei aeronave ce poate fi utilizată, ulterior, ca mijloc de distrugere în masă, la sol.

Reglementări internaționale cu aplicabilitate directă în domeniul IIBA:

 • Convenția internațională privind Aviația Civilă - Chicago 1944, Anexa 17, pct. 4.7.4, 4.7.5, 4.7.7, 4.7.8;
 • Convenția internațională privind infracțiunile și anumite alte acte la bordul aeronavelor - Tokyo 1963, actualizată prin Protocolul Montreal 2014;
 • Convenția pentru întărirea cooperării transfrontaliere, în special pentru combaterea terorismului, criminalității transfrontaliere și migrația ilegală - Prum 2005;
  Regulamentul (CE) 300/2008.
 • Conform Anexei 17 a Convenției Chicago 1944, dispunerea IIBA se realizează în acord cu “evaluarea riscurilor realizată de către autoritatea competentă”.

În România, autoritatea națională în domeniul antiterorism este Serviciul Român de Informații, singura instituție de stat care dispune de informațiile necesare pentru realizarea unei evaluări pertinente, într-un domeniu de nișă: riscurile teroriste la adresa aeronavelor în zbor, distinct față de riscurile generale de securitate la adresa aviației civile (în acest caz, evaluarea fiind atribuția autorității naționale pentru aviația civilă – AACR).

Sfaturi utile:

La bordul aeronavelor

 • Amenințarea cu detonarea unei bombe nu este subiect de glumă; nu încercați așa ceva la bordul aeronavei sau în facilitățile aeroportuare;
 • Actele de violență, chiar și cele verbale, sunt sancționate potrivit legii;
 • În situații de criză, respectați întocmai indicațiile însoțitorilor înarmați aflați la bord; acțiunile voluntare nu sunt de dorit
 • Semnalați imediat personalului de cabină orice comportament suspect al unui pasager sau orice eveniment deosebit

În aeroport

 • Semnalați primei patrule pe care o întâlniți orice bagaj abandonat sau orice comportament suspect
 • Nu vă apropiați de bagajul abandonat sau de persoana considerată suspectă
 • În cazul în care se deschide focul, fugiți în direcția opusă celei din care provine amenințarea, folosind orice acoperire din zonă
 • În cazul unui atac cu armă albă (cuțit, macetă, sau alte obiecte contondente), strigați pentru a alerta forțele de securitate și culcați-vă imediat la pământ
 • Respectați întocmai indicațiile personalului de securitate
 • Nu recurgeți la acțiuni voluntare (în contextul unei situații de criză, acestea pot fi interpretate eronat)

sursa: http://sri.ro/insotitorii-inarmati