Prin prezenta anunţăm operatorii economici interesaţi că Aeroportul “Ştefan cel Mare” Suceava, intenționează să incheie un contract de lucrări de Reparaţii clădire garaj, înlocuire uşi şi instalaţii cod CPV 45453100-8 – Lucrări de renovare (Rev.2).
Valoarea totală estimată a achiziţiei pentru contractul de lucrări de Reparatii clădire garaj, înlocuire uşi şi instalaţii este de 47.600 lei fără TVA.
Criteriul de atribuire este : În mod exclusiv preţul cel mai scăzut cu condiţia respectării tuturor cerinţelor din caietul de sarcini.
Termenul limită pentru depunerea ofertelor este ziua de vineri, 9 Noiembrie 2018, ora 13:00.

Oferta va conţine, în mod obligatoriu:

1. Propunerea financiară

Propunerea financiară va fi exprimată ferm în moneda “LEU” fără TVA. Oferta va fi definită numai în condiţiile însuşirii şi respectării tuturor condiţiilor din caietul de sarcini.
Oferta va avea caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului pe toată durata de valabilitate a acesteia, care nu trebuie să fie mai mică de 30 de zile.

2. Propunerea tehnică

Propunerea tehnică elaborată de ofertant va respecta în totalitate cerinţele prevazute în Caietul de sarcini.

Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor/cerinţelor prevazute în Caietul de Sarcini.

Ofertele care nu respectă cerinţele minime prevazute în prezentul anunţ şi în caietul de sarcini vor fi declarate neconforme, iar cele în consecinţă vor fi respinse.

3. Modul de prezentare a ofertei

Oferta (conținând propunerea financiară și cea tehnică, în conformitate cu solicitările din caietul de sarcini) vor fi transmise până la data de 9 Noiembrie 2018, orele 13:00, la sediul Autorității Contractante din orașul Salcea, strada Aeroportului nr.1, pe e-mail la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau la nr.de fax: 0230.529.621.

Ofertele depuse după termenul limită de depunere a ofertelor, menţionat în prezentul anunţ vor fi respinse.

Ofertele vor fi întocmite conform cerinţelor din prezentul anunţ si al caietului de sarcini. Achizitia directă se va finaliza prin SICAP.

Ofertantul trebuie să fie obligatoriu înscris în SICAP.

Contractul de lucrări de Reparaţii clădire garaj, înlocuire uşi şi instalaţii, cod CPV 45453100-8 – Lucrări de renovare (Rev.2), va fi atribuit operatorului economic a cărui ofertă va avea cel mai scazut preţ cu condiţia respectării tuturor cerinţelor.

Comunicarea privind rezultatul vă fi transmisă ofertantului desemnat câştigător.

Ofertantul desemnat câştigator va posta în catalogul de produse/servicii/lucrări Sistemul Informatic Colaborativ pentru mediu performant de desfaşurare al Achiziţiilor Publice (SICAP) următorul anunţ: Reparaţii clădire garaj, înlocuire uşi şi instalaţii, conform prezentului anunţului.

În urma finalizării achiziţiei directe se va încheia un contract de achiziţie publică de lucrări.

Caietul de sarcini este disponibil mai jos.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Caiet de sarcini reparatii cladire garaj, inlocuire usi si instalatii.pdf)Caiet de sarcini reparatii cladire garaj, inlocuire usi si instalatii.pdf 2810 kB