Prin prezenta anunţăm operatorii economici interesaţi că Aeroportul “Ştefan cel Mare” Suceava, intenționează să incheie un contract de servicii de Mentenanta a website-ului www.aeroportsuceava.ro cod Cod CPV- 72000000-5- Servicii IT: consultantă, dezvoltare de software, internet şi asistentă (Rev.2).

Valoarea totală estimată a achiziţiei pentru contractul de servicii de Mentenanta a website-ului www.aeroportsuceava.ro este de 7.200,00 lei fără TVA.

Perioada necesară asigurării mentenanţei: 12 luni de la semnarea contractului
Criteriul de atribuire este : În mod exclusiv preţul cel mai scăzut cu condiţia respectării tuturor cerinţelor din caietul de sarcini.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este ziua de vineri, 18 Ianuarie 2019, ora 13:00.

Oferta va conţine, în mod obligatoriu:

1. Propunerea financiară

Ofertantul va prezenta Formularul de oferta anexat anuntului.
Propunerea financiară va fi exprimată ferm în moneda “LEU” fără TVA. Oferta va fi definită numai în condiţiile însuşirii şi respectării tuturor condiţiilor din caietul de sarcini.
Oferta va avea caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului pe toată durata de valabilitate a acesteia, care nu trebuie să fie mai mică de 60 de zile.

2. Propunerea tehnică

Propunerea tehnică elaborată de ofertant va respecta în totalitate cerinţele prevazute în Caietul de sarcini, propunere care trebuie să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu cerințele tehnice din caietul de sarcini
Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor/cerinţelor prevazute în Caietul de Sarcini.

Ofertele care nu respectă cerinţele minime prevazute în prezentul anunţ şi în caietul de sarcini vor fi declarate neconforme, iar cele în consecinţă vor fi respinse.

3. Modul de prezentare a ofertei

Oferta (conținând propunerea financiară și cea tehnică, în conformitate cu solicitările din caietul de sarcini) vor fi transmise până la data de 18 Ianuarie 2019, orele 13:00, la sediul Autorității Contractante din orașul Salcea, strada Aeroportului nr.1, pe e-mail la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau la nr.de fax: 0230.529.621.

Ofertele depuse după termenul limită de depunere a ofertelor, menţionat în prezentul anunţ vor fi respinse.

Ofertele vor fi întocmite conform cerinţelor din prezentul anunţ si al caietului de sarcini.


Contractul de servicii de Mentenanta a website-ului www.aeroportsuceava.ro, cod - 72000000-5- Servicii IT: consultantă, dezvoltare de software, internet şi asistentă, va fi atribuit operatorului economic a cărui ofertă va avea cel mai scazut preţ cu condiţia respectării tuturor cerinţelor.

Comunicarea privind rezultatul vă fi transmisă ofertantului desemnat câştigător. În urma finalizării achiziţiei directe se va încheia un contract de achiziţie sectoriala de servicii.

Caietul de sarcini si Formularul de oferta este disponibil mai jos.

Noutati