Prin prezenta anunţăm operatorii economici interesaţi că Aeroportul “Ştefan cel Mare” Suceava, intenționează să incheie un contract de mentenanță pentru website-ului Aeroportului "Stefan cel Mare" Suceava, cod Cod CPV-72000000-5- Servicii IT consultanță, dezvoltare de software, internet si asistență. (Rev.2).

Valoarea totală estimată a achiziţiei pentru contractul de mentenanță pentru website-ului Aeroportului "Stefan cel Mare" Suceava este de 7.200,00 lei fără TVA.

Criteriul de atribuire este : În mod exclusiv preţul cel mai scăzut cu condiţia respectării tuturor cerinţelor din caietul de sarcini.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este ziua de joi, 30 Ianuarie 2020, ora 11:00.

Oferta va conţine, în mod obligatoriu:

1. Propunerea financiară

Ofertantul va prezenta Formularul de oferta anexat anuntului.

Propunerea financiară va fi exprimată ferm în moneda “LEU” fără TVA. Oferta va fi definită numai în condiţiile însuşirii şi respectării tuturor condiţiilor din caietul de sarcini.

Oferta va avea caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului pe toată durata de valabilitate a acesteia, care nu trebuie să fie mai mică de 60 de zile.

2. Propunerea tehnică privind prestarea servicilor

Propunerea tehnică elaborată de ofertant va respecta în totalitate cerinţele prevazute în Caietul de sarcini, propunere care trebuie să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu cerințele tehnice din caietul de sarcini
Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor/cerinţelor prevazute în Caietul de Sarcini.

Ofertele care nu respectă cerinţele minime prevazute în prezentul anunţ şi în caietul de sarcini vor fi declarate neconforme, iar cele în consecinţă vor fi respinse.

3. Modul de prezentare a ofertei

Oferta (conținând propunerea financiară si cea tehnică, în conformitate cu solicitările din caietul de sarcini) vor fi transmise până la data de 30 Ianuarie 2020, orele 11:00, la sediul Entitatii Contractante din orașul Salcea, strada Aeroportului nr.1, pe e-mail la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau la nr.de fax: 0230.529.621.
Ofertele depuse după termenul limită de depunere a ofertelor, menţionat în prezentul anunţ vor fi respinse.

Ofertele vor fi întocmite conform cerinţelor din prezentul anunţ si al caietului de sarcini.

Contractul de mentenanță pentru website-ului Aeroportului, Cod CPV-72000000-5- Servicii IT consultanță, dezvoltare de software, internet si asistență, va fi atribuit operatorului economic a cărui ofertă va avea cel mai scazut preţ cu condiţia respectării tuturor cerinţelor.

Comunicarea privind rezultatul vă fi transmisă ofertantului desemnat câştigător.
În urma finalizării achiziţiei directe se va încheia un contract de achiziţie sectoriala de prestari servicii.

Caietul de sarcini si Formularul de oferta este disponibil mai jos.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Caiet de sarcini mentenanta website.pdf)Caiet de sarcini mentenanta website.pdf 1378 kB
Download this file (Formular oferta website.pdf)Formular oferta website.pdf 262 kB

Noutati