Privind Servicii de Verificare tehnica si mentenantă echipamente QS B220 la  Regia Autonomă ”Aeroportul Ștefan cel Mare – Suceava”

Prin prezenta anunţăm operatorii economici interesaţi că Aeroportul “Ştefan cel Mare” Suceava, intenționează să incheie un contract de prestari de Verificare tehnica si mentenantă echipamente QS B220, cod CPV- 50610000-4- Servicii de reparare și de întreținere a echipamentelor de securitate (Rev.2).

Valoarea totală estimată a achiziţiei pentru contractul de prestarii servicii de Verificare tehnica si mentenantă echipamente QS B220 este de 24.892 lei fără TVA.

Achiziția serviciilor mai sus menționate se va realiza în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (4) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, conform căruia, entitatea contractantă are dreptul de a achizitiona direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică de 135.060 lei.

PERIOADA pentru perestări servicii: 12 luni de la semnarea contractului

Criteriul de atribuire este : Prețul cel mai scăzut, cu condiţia respectării tuturor cerinţelor din caietul de sarcini.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este ziua de vineri, 11 Iunie 2021, ora 13:00.

Oferta va conţine, în mod obligatoriu:

  1. 1.Propunerea financiară

Propunerea financiară va fi exprimată în moneda “LEU” fara TVA respectându-se întocmai formularul de ofertă anexat prezentului anunt. Oferta va fi definită numai în condițiile însuşirii şi respectării tuturor condițiilor din caietul de sarcini ataşat, precum şi a altor condiții specificate în anunțul de participare. Oferta va avea caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate acesteia, care nu trebuie să fie mai mică de 60 de zile.

Plata prețului se va face în lei, în termen de maxim 60 de zile de la data primirii facturii.

  1. Propunerea tehnică privind prestarea servicilor

Oferta tehnica va respecta în totalitate cerinţele prevazute în Caietul de sarcini, propunere care trebuie să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu cerințele tehnice din caietul de sarcini

Ofertele care nu respectă cerinţele minime prevazute în prezentul anunţ şi în caietul de sarcini vor fi declarate neconforme, iar cele în consecinţă vor fi respinse.

  1. 3.Modul de prezentare a ofertei

Oferta (conținând propunerea financiară si cea tehnică, în conformitate cu solicitările din caietul de sarcini) vor fi transmise până la data de 11 Iunie, orele 13:00, la sediul Entitatii Contractante din orașul Salcea, strada Aeroportului nr.1, pe e-mail la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau la nr.de fax: 0230.529.621.

Ofertele depuse după termenul limită de depunere a ofertelor, menţionat în prezentul anunţ vor fi respinse.

Ofertele vor fi întocmite conform cerinţelor din prezentul anunţ si al caietului de sarcini.

Achizitia directă se va finaliza prin SEAP.

Ofertantul trebuie să fie obligatoriu înscris în SEAP.

 

           Contractul de prestari servicii de Verificare tehnica si mentenantă echipamente QS B220, cod CPV- 50610000-4- Servicii de reparare și de întreținere a echipamentelor de securitate (Rev.2), va fi atribuit operatorului economic a cărui ofertă va avea cel mai scazut preţ cu condiţia respectării tuturor cerinţelor.

Ofertantul clasat pe primul locul al clasamentului întocmit după verificarea, evaluarea ofertelor şi aplicarea criteriului de atribuire, va fi invitat să posteze propunerea sa financiară în catalogul de produse/servicii/lucrări din Sistemul electronic al achizițiilor publice (SEAP) şi o va posta sub următoarea denumire: Verificare tehnica si mentenantă echipamente QS B220, conform prezentului anunţului.

În urma finalizării achiziției directe se va încheia un contract de achizitie sectorială de prestari servicii.

Caietul de sarcini este disponibil mai jos.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Caiet de Sarcini ETD mentenanta.pdf)Caiet de Sarcini ETD mentenanta.pdf 193 kB