Anunturi licitatii / achizitii publice

Avand in vedere ca la precedentul anunt nu s-a prezentat nici un ofertant, anunţăm operatorii economici interesaţi că Aeroportul “Ştefan cel Mare” Suceava, a reinceput achiziţia contractului de furnizare a echipamentului „Centrala Telefonica”

cod CPV 32552310-3 – Centrale telefonice digitale (Rev.2).

Valoarea totală estimată a achiziţiei pentru furnizarea echipamentului „Centrala Telefonica” este de 10.000 lei fără TVA.

Criteriul de atribuire este : În mod exclusiv preţul cel mai scăzut cu condiţia respectării tuturor cerinţelor din Caietul de sarcini.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este ziua de vineri, 24 august 2018, ora 13:00.

Oferta va conţine, în mod obligatoriu:

  • Propunerea financiară

Propunerea financiară va fi exprimată ferm în moneda “LEU” fără TVA. Oferta va fi definită numai în condiţiile însuşirii şi respectării tuturor condiţiilor din Caietul de sarcini.

Oferta va avea caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului pe toată durata de valabilitate a acesteia, care nu trebuie să fie mai mică de 60 de zile.

  • Propunerea tehnică

Propunerea tehnică elaborată de ofertant va respecta în totalitate cerinţele prevazute în Caietul de sarcini.

Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor/cerinţelor prevazute în Caietul de Sarcini.

Ofertele care nu respectă cerinţele minime prevazute în prezentul anunţ şi în Caietul de sarcini vor fi declarate neconforme, iar cele în consecinţă vor fi respinse.

  • Modul de prezentare a ofertei

Oferta (conținând propunerea financiară și cea tehnică, în conformitate cu solicitările din Caietul de Sarcini) vor fi transmise până la data de 24 August 2018, orele 13:00, la sediul Autorității Contractante din orașul Salcea, strada Aeroportului nr.1, pe e-mail la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau la nr.de fax: 0230.529.621.

Ofertele depuse după termenul limită de depunere a ofertelor, menţionat în prezentul anunţ vor fi respinse.

Ofertele vor fi întocmite conform cerinţelor din prezentul anunţ si al Caietului de Sarcini Achizitia directă se va finaliza prin SICAP.

Ofertantul trebuie să fie obligatoriu înscris în SICAP.

Contractul de furnizare a echipamentului „Centrala Telefonica” cod CPV 32552310-3 – Centrale telefonice digitale (Rev.2), va fi atribuit operatorului economic a cărui ofertă va avea cel mai scazut preţ cu condiţia respectării tuturor cerinţelor.

Comunicarea privind rezultatul vă fi transmisă ofertantului desemnat câştigător.

Ofertantul desemnat câştigator va posta în catalogul de produse/servicii/lucrări Sistemul Informatic Colaborativ pentru mediu performant de desfaşurare al Achiziţiilor Publice (SICAP) următorul anunţ: “Centrala telefonica” conform prezentului anunţului.

În urma finalizării achiziţiei directe se va încheia un contract de achiziţie publică de furnizare.

Caietul de Sarcini este disponibil mai jos.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Caiet de sarcini centrala telefonica.pdf)Caiet de sarcini centrala telefonica.pdf 1866 kB

ANUNŢ PENTRU ACHIZIŢIA DIRECTĂ

În vederea atribuirii contractului de Servicii elaborare

Studiu de fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiţii

“Extindere Parcare la Aeroportul Ştefan cel Mare Suceava”

Prin prezenta anunţăm operatorii economici interesaţi că Aeroportul “Ştefan cel Mare” Suceava, a demarat achiziţia serviciului de elaborare Studiu de fezabilitate împreună cu studiile de fundamentare (studiu geotehnic, studiu topografic) şi întocmirea documentaţiilor aferente obţinerii avizelelor necesare pentru realizarea obiectivului de investiţii “Extindere Parcare la Aeroportul Ştefan cel Mare”, cod CPV 79314000-8 Studiu de fezabilitate (Rev.2).

Valoarea totală estimată a achiziţiei pentru Servicii elaborare Studiu de fezabilitate pentru pentru realizarea obiectivului de investiţii “Extindere Parcare la Aeroportul Ştefan cel Mare” este de 47.900 lei fără TVA.

Criteriul de atribuire este : În mod exclusiv preţul cel mai scăzut cu condiţia respectării tuturor cerinţelor din Nota conceptuală, Caietul de sarcini şi a Temei de proiectare.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este ziua de marţi, 21 august 2018, ora 13:00

Oferta va conţine, în mod obligatoriu:

  1. Propunerea financiară

Propunerea financiară va fi exprimată ferm în moneda “LEU” fără TVA. Oferta va fi definită numai în condiţiile însuşirii şi respectării tuturor condiţiilor din Nota conceptuală, Caietul de sarcini şi a Temei de proiectare.

Oferta va avea caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului pe toată durata de valabilitate a acesteia, care nu trebuie să fie mai mică de 60 de zile.

  1. Propunerea tehnică

Propunerea tehnică elaborată de ofertant va respecta în totalitate cerinţele prevazute în Nota conceptuală, Caietul de sarcini şi a Temei de proiectare.

Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor/cerinţelor prevazute în Nota conceptuală, Caietul de Sarcini şi a Temei de proiectare.

Ofertele care nu respectă cerinţele minime prevazute în prezentul anunţ, al Notei conceptuale, al Caietului de sarcini şi al Temei de proiectare vor fi declarate neconforme, iar cele în consecinţă vor fi respinse.

  1. Modul de prezentare a ofertei

Oferta (conținând propunerea financiară și cea tehnică, în conformitate cu solicitările  prevazute în Nota conceptuală, Caietul de Sarcini şi a Temei de proiectare) vor fi transmise până la data de 21 August 2018 orele 13:00, la sediul Autorității Contractante din orașul Salcea, strada Aeroportului nr.1, pe e-mail la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau la nr.de fax: 0230.529.621.

Ofertele depuse după termenul limită de depunere a ofertelor, menţionat în prezentul anunţ vor fi respinse.

Ofertele vor fi întocmite conform cerinţelor din prezentul anunţ, al Notei conceptuale, Caietului de Sarcini şi a Temei de proiectare.

Achizitia directă se va finaliza prin SICAP.

Ofertantul trebuie să fie obligatoriu înscris în SICAP.

Contractul de Servicii elaborare Studiu de fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiţii “Extindere Parcare la Aeroportul Ştefan cel Mare Suceava”, cod CPV-79314000-8 Studiu de fezabilitate (Rev.2),  va fi atribuit operatorului economic a cărui ofertă va avea cel mai scazut preţ cu condiţia respectării tuturor cerinţelor.

Comunicarea privind rezultatul vă fi transmisă ofertantului desemnat câştigător.

Ofertantul desemnat câştigator va posta în catalogul de produse/servicii/lucrări Sistemul Informatic Colaborativ pentru mediu performant de desfaşurare al Achiziţiilor Publice (SICAP) următorul anunţ: Servicii elaborare Studiu de fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiţii “Extindere Parcare la Aeroportul Ştefan cel Mare Suceava” conform prezentului anunţului.

În urma finalizării achiziţiei directe se va încheia un contract de achiziţie publică de servicii.

Nota conceptuală, Caietul de Sarcini şi Tema de proiectare sunt disponibile mai jos.

Prin prezenta anuntam operatorii economici interesati ca Aeroportul “Stefan cel Mare” Suceava, a demarat achizitia serviciului de “realizare expertiza tehnica cladire Turn de Control in vederea interventiei la fatada turnului de control pentru realizarea a trei ferestre si asigurarea modalitatii de tragere cablu de telecomunicatii cu manta de 60 mm si raza de curbura de 1400mm din exterior in interior”, cod CPV 71319000-7 Servicii de expertiza (Rev.2).
Valoarea totala estimata a achizitiei este de 18.200 lei fara TVA.

Operatorii economici interesați vor plasa oferta lor in Catalogul de produse/servicii/lucrări de pe SICAP la adresa http://sicap-prod.e-licitatie.ro
Deasemenea, ofertele (conținând propunerea financiară și cea tehnică, în conformitate cu solicitările din Caietul de Sarcini) vor fi transmise până la data de 9 August 2018, și la sediul Autorității Contractante din orașul Salcea, strada Aeroportului nr.1, pe e-mail la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau la nr.de fax: 0230.529.621.

Ofertele primite dupa expirarea termenului de limita de depunere a acestora nu vor mai fi luate in considerare.
Caietul de sarcini este disponibil mai jos.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Caiet de sarcini realizare expertiza tehnica cladire Turn de Control.pdf)Caiet de sarcini realizare expertiza tehnica cladire Turn de Control.pdf 2644 kB

Prin prezenta anunţăm operatorii economici interesaţi că Aeroportul “Ştefan cel Mare” Suceava, a demarat achiziţia contractului de furnizare a echipamentului „Centrala Telefonica”

cod CPV 32552310-3 – Centrale telefonice digitale (Rev.2).

Valoarea totală estimată a achiziţiei pentru furnizarea echipamentului „Centrala Telefonica” este de 10.000 lei fără TVA.

Criteriul de atribuire este : În mod exclusiv preţul cel mai scăzut cu condiţia respectării tuturor cerinţelor din Caietul de sarcini.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este ziua de marţi, 14 august 2018, ora 13:00.

Oferta va conţine, în mod obligatoriu:

  1. Propunerea financiară

Propunerea financiară va fi exprimată ferm în moneda “LEU” fără TVA. Oferta va fi definită numai în condiţiile însuşirii şi respectării tuturor condiţiilor din Caietul de sarcini.

Oferta va avea caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului pe toată durata de valabilitate a acesteia, care nu trebuie să fie mai mică de 60 de zile.

  1. Propunerea tehnică

Propunerea tehnică elaborată de ofertant va respecta în totalitate cerinţele prevazute în Caietul de sarcini.

Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor/cerinţelor prevazute în Caietul de Sarcini.

Ofertele care nu respectă cerinţele minime prevazute în prezentul anunţ şi în Caietul de sarcini vor fi declarate neconforme, iar cele în consecinţă vor fi respinse.

  1. Modul de prezentare a ofertei

Oferta (conținând propunerea financiară și cea tehnică, în conformitate cu solicitările din  Caietul de Sarcini) vor fi transmise până la data de 14 August 2018, orele 13:00, la sediul Autorității Contractante din orașul Salcea, strada Aeroportului nr.1, pe e-mail la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau la nr.de fax: 0230.529.621.

Ofertele depuse după termenul limită de depunere a ofertelor, menţionat în prezentul anunţ vor fi respinse.

Ofertele vor fi întocmite conform cerinţelor din prezentul anunţ si al Caietului de Sarcini Achizitia directă se va finaliza prin SICAP.

Ofertantul trebuie să fie obligatoriu înscris în SICAP.

Contractul de furnizare a echipamentului „Centrala Telefonica”   cod CPV 32552310-3      Centrale telefonice digitale (Rev.2),  va fi atribuit operatorului economic a cărui ofertă va avea cel mai scazut preţ cu condiţia respectării tuturor cerinţelor.

Comunicarea privind rezultatul vă fi transmisă ofertantului desemnat câştigător.

Ofertantul desemnat câştigator va posta în catalogul de produse/servicii/lucrări Sistemul Informatic Colaborativ pentru mediu performant de desfaşurare al Achiziţiilor Publice (SICAP) următorul anunţ: “Centrala telefonica” conform prezentului anunţului.

În urma finalizării achiziţiei directe se va încheia un contract de achiziţie publică de furnizare.

Caietul de Sarcini este disponibil mai jos.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Caiet de sarcini centrala telefonica.pdf)Caiet de sarcini centrala telefonica.pdf 1866 kB

Prin prezenta anuntam operatorii economici interesati ca Aeroportul “Stefan cel Mare” Suceava, a demarat achizitia sistemului “FOLLOW ME”, cantitate o bucata, cod CPV 31620000-8 Aparate de semnalizare acustica sau optica (Rev.2).
Valoarea totala estimata a achizitiei este de 19.000 lei fara TVA.

Operatorii economici interesați vor plasa oferta lor in Catalogul de produse/servicii/lucrări de pe SICAP la adresa http://sicap-prod.e-licitatie.ro
Deasemenea, ofertele (conținând propunerea financiară și cea tehnică, în conformitate cu solicitările din Caietul de Sarcini) vor fi transmise până la data de 9 August 2018, și la sediul Autorității Contractante din orașul Salcea, strada Aeroportului nr.1, pe e-mail la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau la nr.de fax: 0230.529.621.

Ofertele primite dupa expirarea termenului de limita de depunere a acestora nu vor mai fi luate in considerare.
Caietul de sarcini este disponibil mai jos.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (caiet de sarcini Sistem FOLLOW ME.pdf)caiet de sarcini Sistem FOLLOW ME.pdf 530 kB