Prin prezenta anuntam operatorii economici interesati ca Aeroportul “Stefan cel Mare” Suceava, a demarat achizitia contractului sectorial de Servicii prestate de personalul de asistență medicala pentru anul 2024.

Ofertele se primesc pana in data de 22 Decembrie 2023, orele 10.00, personal la sediul Autoritatii contractante din orasul Salcea, strada Aeroportului nr.1, sau pe email la adresa office@aeroportsuceava.ro sau la nr.de fax: 0230 529621.

Documentatia de atribuire si Caietul de sarcini le regasiti mai jos.