În vederea atribuirii contractului executie Lucrari de Drenuri balizaj la pista

R.A. ”Aeroportul Ștefan cel Mare – Suceava

Regia Autonomă Aeroportul “Ştefan cel Mare” Suceava, intenționează să incheie un contract de Executie lucrari de Drenuri balizaj la pista aeroportului, cod CPV- 45232452-5- Lucrari de drenaj (Rev.2).

Valoarea totală estimată a achiziţiei pentru contractul de Executie lucrari de Drenuri balizaj este de 50.000,00 lei fara TVA.

Achiziția lucrarilor mai sus menționate se va realiza în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (4) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare, conform căruia, entitatea contractantă are dreptul de a achiziționa direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achizitiei, fără TVA, este mai mică de 135.060,00 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică de 450.200,00 lei.

Criteriul de atribuire este: În mod exclusiv prețul cel mai scăzut.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este ziua de vineri, 17 Iunie 2022, ora 11:00.

Operatorii economici interesati pot depune oferta, pana la data mentionata, la registratura Aeroportului “Ştefan cel Mare” Suceava situată in Oras Salcea, Str. Aeroportului nr. 1, Jud. Suceava.

Oferta va conţine, în mod obligatoriu:

1.Propunerea financiară
Propunerea financiară va fi exprimată în moneda “LEU” fara TVA, respectându-se întocmai formularul de ofertă anexat prezentului anunt. Oferta va fi definită numai in conditiile insusirii şi respectării tuturor condițiilor din caietul de sarcini ataşat, precum si a altor conditii specificate in anuntul de participare.

Oferta va avea caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului pe toată durata de valabilitate a acesteia, care nu trebuie să fie mai mică de 30 de zile.

2.Propunerea tehnică privind executia lucrarilor
Oferta tehnica va respecta în totalitate cerinţele prevazute în Caietul de sarcini, propunere care trebuie să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu cerințele tehnice din caietul de sarcini

Ofertele care nu respectă cerinţele minime prevazute în prezentul anunţ şi în caietul de sarcini vor fi declarate neconforme, iar cele în consecinţă vor fi respinse.

3.Modul de prezentare a ofertei
Oferta (conținând propunerea financiară si cea tehnică, în conformitate cu solicitările din caietul de sarcini) vor fi transmise până la data de 17 Iunie 2022, orele 11:00, la registratura sediului Entitatii Contractante din orașul Salcea, strada Aeroportului nr.1, pe e-mail la adresa Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. sau la nr.de fax: 0230.529.621.

Ofertele depuse după termenul limită de depunere a ofertelor, menţionat în prezentul anunţ vor fi respinse.

Ofertele vor fi întocmite conform cerinţelor din prezentul anunţ si al caietului de sarcini.

Achizitia directă se va finaliza prin SEAP.

Ofertantul trebuie să fie obligatoriu înscris în SEAP.

Contractul pentru Executie lucrari de Drenuri balizaj la pista aeroportului, cod CPV- 45232452-5- Lucrari de drenaj (Rev.2), va fi atribuit operatorului economic a cărui ofertă va avea cel mai scazut preţ cu condiţia respectării tuturor cerinţelor.

Ofertantul clasat pe primul locul al clasamentului întocmit după verificarea, evaluarea ofertelor şi aplicarea criteriului de atribuire, va fi invitat să posteze propunerea sa financiară în catalogul de produse/servicii/lucrari din Sistemul electronic al achizițiilor publice (SEAP) şi o va posta sub următoarea denumire: Drenuri balizaj, cod CPV- 45232452-5- Lucrari de drenaj (Rev.2).

4.Garantia de bună executie:

Garanția de bună execuție se constituie în cuantum de 10% din valoarea contractului fără TVA. Modul de constituire a garanției de bună execuție: În conformitate cu prevederile art. 45 alin. (1) din Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, cu modificările şi completările ulterioare. Restituirea garanției de bună execuție se va face conform art. 48 din Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, cu modificările şi completările ulterioare. Ofertantul declarat câştigător are obligația de a constitui garanția de bună execuție a contractului în condițiile legii, cel mai târziu în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Anunt Drenuri Balizaj.pdf)Anunt Drenuri Balizaj.pdf 723 kB
Download this file (CS DRENURI BALIZAJ.pdf)CS DRENURI BALIZAJ.pdf 2347 kB
Download this file (Formulare Drenuri Balizaj.pdf)Formulare Drenuri Balizaj.pdf 454 kB