Anunturi licitatii / achizitii publice

R.A. „Aeroportul Ştefan cel Mare – Suceava”, organizează la sediul său din oraşul Salcea, strada Aeroportului nr.1, în data de vineri 18.06.2021 ora 10.00

LICITAŢIE

pentru vinderea ierbii necosite de pe 2 loturi (unul în suprafața de 15 ha și patru în suprafață de cate 5 ha), situate în incinta R.A. ”Aeroportul Ștefan cel Mare – Suceava”.

Licitația se va desfășura pentru fiecare lot în parte. Iarba va fi cosită în perioada mai – octombrie 2021.

Preţul minim de pornire a licitaţiei este de 180 lei/ha.

În caz de neadjudecare, licitaţia se va repeta în fiecare zi de vineri a săptămânii, ora 10.00. Taxa de participare: 20 lei

Relaţii la sediul regiei sau la telefon: 0230.529.999

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (ANUNT.pdf)ANUNT.pdf 68 kB
Download this file (CS IARBA.pdf)CS IARBA.pdf 111 kB

Privind furnizarea de consumabile pentru echipamente ETD QS B220 la

Regia Autonomă ”Aeroportul Ștefan cel Mare – Suceava”

 

Prin prezenta anunţăm operatorii economici interesaţi că Aeroportul “Ştefan cel Mare” Suceava, intenționează să incheie un contract de furnizare consumabile pentru echipamente ETD QS B220, cod CPV- 31000000-6 - Maşini, aparate, echipamente şi consumabile electrice (Rev.2).

Valoarea totală estimată a achiziţiei pentru contractul de furnizare consumabile pentru echipamente ETD QS B220 este de 21.635,70 lei fără TVA.

Achiziția serviciilor mai sus menționate se va realiza în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (4) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, conform căruia, entitatea contractantă are dreptul de a achizitiona direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică de 135.060 lei.

PERIOADA pentru furnizare: 20 zile de la semnarea contractului

Criteriul de atribuire este : Prețul cel mai scăzut, cu condiţia respectării tuturor cerinţelor din caietul de sarcini.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este ziua de vineri, 11 Iunie 2021, ora 13:00.

Oferta va conţine, în mod obligatoriu:

1.Propunerea financiară

Propunerea financiară va fi exprimată în moneda “LEU” fara TVA respectându-se întocmai formularul de ofertă anexat prezentului anunt. Oferta va fi definită numai în condițiile însuşirii şi respectării tuturor condițiilor din caietul de sarcini ataşat, precum şi a altor condiții specificate în anunțul de participare. Oferta va avea caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate acesteia, care nu trebuie să fie mai mică de 60 de zile.

Plata prețului se va face în lei, în termen de maxim 60 de zile de la data primirii facturii.

2.Propunerea tehnică privind prestarea servicilor

Oferta tehnica va respecta în totalitate cerinţele prevazute în Caietul de sarcini, propunere care trebuie să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu cerințele tehnice din caietul de sarcini

Ofertele care nu respectă cerinţele minime prevazute în prezentul anunţ şi în caietul de sarcini vor fi declarate neconforme, iar cele în consecinţă vor fi respinse.

3.Modul de prezentare a ofertei

Oferta (conținând propunerea financiară si cea tehnică, în conformitate cu solicitările din caietul de sarcini) vor fi transmise până la data de 11 Iunie, orele 13:00, la sediul Entitatii Contractante din orașul Salcea, strada Aeroportului nr.1, pe e-mail la adresa Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. sau la nr.de fax: 0230.529.621.

Ofertele depuse după termenul limită de depunere a ofertelor, menţionat în prezentul anunţ vor fi respinse.

Ofertele vor fi întocmite conform cerinţelor din prezentul anunţ si al caietului de sarcini.

Achizitia directă se va finaliza prin SEAP.

Ofertantul trebuie să fie obligatoriu înscris în SEAP.

Contractul de furnizare consumabile pentru echipamente ETD QS B220, cod 31000000-6 - Maşini, aparate, echipamente şi consumabile electrice (Rev.2), va fi atribuit operatorului economic a cărui ofertă va avea cel mai scazut preţ cu condiţia respectării tuturor cerinţelor.

Ofertantul clasat pe primul locul al clasamentului întocmit după verificarea, evaluarea ofertelor şi aplicarea criteriului de atribuire, va fi invitat să posteze propunerea sa financiară în catalogul de produse/servicii/lucrări din Sistemul electronic al achizițiilor publice (SEAP) şi o va posta sub următoarea denumire: consumabile pentru echipamente ETD QS B220, conform prezentului anunţului.

În urma finalizării achiziției directe se va încheia un contract de achizitie sectorială de furnizare.

Caietul de sarcini este disponibil mai jos.

R.A. ,,Aeroportul Ştefan cel Mare Suceava", organizează la sediul său din oraşul Salcea, strada Aeroportului nr.1, în data de vineri 07.05.2021 ora 10.00

LICITAȚIE

pentru vinderea ierbii necosite de pe 2 loturi (unul în suprafaţa de 15 ha şi unul de 20 ha), situate în incinta R.A. "Aeroportul Ştefan cel Mare - Suceava". Licitația se va desfăşura pentru fiecare lot în parte. Iarba va fi cosită în perioada mai - octombrie 2021.

Preţul minim de pornire a licitaţiei este de 180 lei/ha, inclusiv T.V.A. În caz de neadjudecare, licitația se va repeta în fiecare zi de vineri a săptămânii, ora 10.00. Taxa de participare: 20 lei

Relaţii la sediul regiei sau la telefon: 0230.529.999

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Anunt.pdf)Anunt.pdf 66 kB
Download this file (CS IARBA.pdf)CS IARBA.pdf 111 kB

Privind Servicii de Verificare tehnica si mentenantă echipamente QS B220 la  Regia Autonomă ”Aeroportul Ștefan cel Mare – Suceava”

Prin prezenta anunţăm operatorii economici interesaţi că Aeroportul “Ştefan cel Mare” Suceava, intenționează să incheie un contract de prestari de Verificare tehnica si mentenantă echipamente QS B220, cod CPV- 50610000-4- Servicii de reparare și de întreținere a echipamentelor de securitate (Rev.2).

Valoarea totală estimată a achiziţiei pentru contractul de prestarii servicii de Verificare tehnica si mentenantă echipamente QS B220 este de 24.892 lei fără TVA.

Achiziția serviciilor mai sus menționate se va realiza în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (4) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, conform căruia, entitatea contractantă are dreptul de a achizitiona direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică de 135.060 lei.

PERIOADA pentru perestări servicii: 12 luni de la semnarea contractului

Criteriul de atribuire este : Prețul cel mai scăzut, cu condiţia respectării tuturor cerinţelor din caietul de sarcini.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este ziua de vineri, 11 Iunie 2021, ora 13:00.

Oferta va conţine, în mod obligatoriu:

  1. 1.Propunerea financiară

Propunerea financiară va fi exprimată în moneda “LEU” fara TVA respectându-se întocmai formularul de ofertă anexat prezentului anunt. Oferta va fi definită numai în condițiile însuşirii şi respectării tuturor condițiilor din caietul de sarcini ataşat, precum şi a altor condiții specificate în anunțul de participare. Oferta va avea caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate acesteia, care nu trebuie să fie mai mică de 60 de zile.

Plata prețului se va face în lei, în termen de maxim 60 de zile de la data primirii facturii.

  1. Propunerea tehnică privind prestarea servicilor

Oferta tehnica va respecta în totalitate cerinţele prevazute în Caietul de sarcini, propunere care trebuie să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu cerințele tehnice din caietul de sarcini

Ofertele care nu respectă cerinţele minime prevazute în prezentul anunţ şi în caietul de sarcini vor fi declarate neconforme, iar cele în consecinţă vor fi respinse.

  1. 3.Modul de prezentare a ofertei

Oferta (conținând propunerea financiară si cea tehnică, în conformitate cu solicitările din caietul de sarcini) vor fi transmise până la data de 11 Iunie, orele 13:00, la sediul Entitatii Contractante din orașul Salcea, strada Aeroportului nr.1, pe e-mail la adresa Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. sau la nr.de fax: 0230.529.621.

Ofertele depuse după termenul limită de depunere a ofertelor, menţionat în prezentul anunţ vor fi respinse.

Ofertele vor fi întocmite conform cerinţelor din prezentul anunţ si al caietului de sarcini.

Achizitia directă se va finaliza prin SEAP.

Ofertantul trebuie să fie obligatoriu înscris în SEAP.

 

           Contractul de prestari servicii de Verificare tehnica si mentenantă echipamente QS B220, cod CPV- 50610000-4- Servicii de reparare și de întreținere a echipamentelor de securitate (Rev.2), va fi atribuit operatorului economic a cărui ofertă va avea cel mai scazut preţ cu condiţia respectării tuturor cerinţelor.

Ofertantul clasat pe primul locul al clasamentului întocmit după verificarea, evaluarea ofertelor şi aplicarea criteriului de atribuire, va fi invitat să posteze propunerea sa financiară în catalogul de produse/servicii/lucrări din Sistemul electronic al achizițiilor publice (SEAP) şi o va posta sub următoarea denumire: Verificare tehnica si mentenantă echipamente QS B220, conform prezentului anunţului.

În urma finalizării achiziției directe se va încheia un contract de achizitie sectorială de prestari servicii.

Caietul de sarcini este disponibil mai jos.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Caiet de Sarcini ETD mentenanta.pdf)Caiet de Sarcini ETD mentenanta.pdf 193 kB

Prin prezenta anunţăm operatorii economici interesaţi că Aeroportul “Ştefan cel Mare” Suceava, intenționează să incheie un contract de furnizare pentru Stingatoare tip P6 și tip P50 precum si Robineti hidranti necesar pentru a menține capacitatea de primă intervenție în caz de incendiu, cod CPV- 35111300-8 – Extinctoare, și cod CPV- 44411100-5-Robinete.

Valoarea totală estimată a achiziţiei pentru contractul furnizare de pentru Stingatoare tip P6 și tip P50 precum si Robineti hidranti (conform anexei) este de 6.440,00 lei fără TVA.

Criteriul de atribuire este: Prețul cel mai scăzut/pachet, cu condiţia respectării tuturor cerinţelor tehnice din caietul de sarcini.
Termenul limită pentru depunerea ofertelor este ziua de marți, 27 Aprilie 2021, ora 13:00.

Oferta va conţine, în mod obligatoriu:

1. Propunerea financiară
Propunerea financiară va fi exprimată în moneda “LEU”, iar plata se va realiza de catre entitatea contractanta prin Ordin de Plată, in termen de 60 de zile de la receptionarea produselor, in baza procesului verbal de receptive.
Oferta va avea caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului pe toată durata de valabilitate a acesteia, care nu trebuie să fie mai mică de 60 de zile.
2. Propunerea tehnică privind furnizarea produselor
Oferta tehnica va respecta în totalitate cerinţele prevazute în Caietul de sarcini, propunere care trebuie să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu cerințele tehnice din caietul de sarcini
Ofertele care nu respectă cerinţele minime prevazute în prezentul anunţ şi în caietul de sarcini vor fi declarate neconforme, iar cele în consecinţă vor fi respinse.
3. Modul de prezentare a ofertei
Oferta (conținând propunerea financiară si cea tehnică, în conformitate cu solicitările din caietul de sarcini) vor fi transmise până la data de 27 APRILIE, orele 13:00, la sediul Entitatii Contractante din orașul Salcea, strada Aeroportului nr.1, pe e-mail la adresa Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. sau la nr.de fax: 0230.529.621.
Ofertele depuse după termenul limită de depunere a ofertelor, menţionat în prezentul anunţ vor fi respinse.
Ofertele vor fi întocmite conform cerinţelor din prezentul anunţ si al caietului de sarcini.

Achizitia directă se va finaliza prin SICAP.

Ofertantul trebuie să fie obligatoriu înscris în SICAP.

Contractul de furnizare pentru Stingatoare tip P6 și tip P50 precum si de Robineti hidranti, cod CPV- 35111300-8 – Extinctoare, si cod CPV- 44411100-5-Robinete, va fi atribuit operatorului economic a cărui ofertă va avea cel mai scazut preţ cu condiţia respectării tuturor cerinţelor.

Comunicarea privind rezultatul vă fi transmisă ofertantului desemnat câştigător.

Ofertantul desemnat câştigator va posta în catalogul de produse/servicii/lucrări Sistemul Informatic Colaborativ pentru mediu performant de desfaşurare al Achiziţiilor Publice (SICAP) următorul anunţ: Stingatoare tip P6, tip P50 si Robinet hidrant, conform prezentului anunţului.

4. Alte informatii

Modalitatea de departajare a ofertelor. În cazul în care două sau mai multe oferte conțin în cadrul propunerii financiare acelaşi preţ, entitatea contractantă va solicita ofertanţilor o nouă propunere financiară îmbunătățită, situaţie în care oferta câştigătoare va fi desemnată prin reîntocmirea clasamentului în ordinea crescătoare a preţurilor reofertate.

Comisia de evaluare are obligaţia de a stabili oferta câştigătoare dintre ofertele admisibile, pe baza criteriului de atribuire a contractului.

Caietul de sarcini, formularul de oferta si anexa formularului de oferta, sunt disponibile mai jos.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (anexa formularului de oferta.pdf)anexa formularului de oferta.pdf 27 kB
Download this file (CS stingatoare.pdf)CS stingatoare.pdf 422 kB
Download this file (formular de oferta.pdf)formular de oferta.pdf 94 kB