PROGRAMUL DE TARIFARE
AL R.A. “AEROPORTUL ŞTEFAN CEL MARE - SUCEAVA”


Tarife valabile din 1.01.2016


Notă: Tarifele nu conţin TVA

 

Aterizare

 • 3 euro/tona

Facilităţi:

Reduceri ale tarifului pentru operatorii aerieni astfel:

 • 50% pentru cel puţin 40 de aterizări efectiv realizate/lună;
 • 45% pentru cel puţin 30 de aterizări efectiv realizate//lună;
 • 40% pentru cel puţin 20 de aterizări efectiv realizate//lună;
 • 35% pentru cel puţin 8 de aterizări efectiv realizate//lună;

Condiţii asociate tarifului de aterizare

a) Tariful se calculează pe greutatea maximă la decolare certificată a aeronavei.
b) Fracţiunile de tonă mai mici de 500 kg se neglijează, iar cele mai mari de 500 kg se consideră o tonă; aeronavele cu masa maximă la decolare mai mică de 500 kg vor fi tarifate pentru o tonă.
c) Tariful se percepe pentru o aterizare şi o decolare şi dă dreptul la:

 • utilizarea facilităţilor şi a instalaţiilor aeroportului, cu excepţia balizajului luminos;
 • utilizarea suprafeţelor şi a facilităţilor terminalelor, cu excepţia celor tarifate separat;
 • staţionarea aeronavei, dar nu mai mult de două ore după aterizare.

d) În scopul încurajării creşterii frecvenţei de operare, administratorul aeroportului poate aplica reduceri de maximum 50% la tariful de aterizare, în funcţie de numărul de mişcări, în trepte de maximum 5%.

Iluminare

 • 1,50 euro/tonă;

Condiţii asociate tarifului de iluminare

a) Tariful se calculează pe greutatea maximă la decolare certificată a aeronavei.
b) Fracţiunile de tonă mai mici de 500 kg se neglijează, iar cele mai mari de 500 kg se consideră o tonă; aeronavele cu masa maximă la decolare mai mică de 500 kg vor fi tarifate pentru o tonă.
c) Tariful se percepe pentru fiecare aterizare şi pentru fiecare decolare efectuate cu utilizarea instalaţiei de balizaj luminos şi/sau a dispozitivelor de iluminare ale aeroportului.

Stationare

 • 0,10 euro/tonă/oră; primele 3 ore netarifate;

Condiţii asociate tarifului de staţionare

a) Tariful se calculează pe greutatea maximă la decolare certificată a aeronavei şi pe intervalul de staţionare.
b) Fracţiunile de tonă mai mici de 500 kg se neglijează, iar cele mai mari de 500 kg se consideră o tonă; aeronavele cu masa maximă la decolare mai mică de 500 kg vor fi tarifate pentru o tonă.
c) Tariful se percepe pentru fiecare oră sau fracţiune de oră de staţionare a aeronavei pe aeroport, cu excepţia primelor două ore
după aterizare. Fracţiunea de oră se stabileşte la 15 minute.

Servicii pentru Pasageri

- 2,00 euro/pax;
Condiţii asociate tarifului de servicii pentru pasageri
a) Tariful se percepe pentru fiecare pasager care se îmbarcă pe aeroport, având punctul de plecare în aeroportul respectiv.
b) Tariful nu se aplică pasagerilor în tranzit, în transfer şi copiilor mai mici de 2 ani.
Pasager înseamnă orice persoană care se îmbarcă sau debarcă dintr-o aeronavă, alta decât un membru al echipajului de zbor sau un membru al unei echipe de inspecţie/control aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu;

Tranzit

 • 2,00 euro/pax;

Condiţii asociate tarifului de tranzit

a) Tariful se percepe pentru fiecare pasager aflat în tranzit care debarcă din aeronavă.
b) Tariful nu se aplică copiilor mai mici de 2 ani.
Tranzit înseamnă continuarea de către pasager a călătoriei cu un zbor având acelaşi indicativ ca zborul de sosire;

Transfer

 • 2,00 euro/pax;

Condiţii asociate tarifului de transfer

a) Tariful se percepe pentru fiecare pasager care se îmbarcă pe aeroport, aflat în transfer pe respectivul aeroport.
b) Tariful nu se aplică copiilor mai mici de 2 ani.
c) Tariful include, după caz, şi costurile aeroportului cu obiectivele de investiţii aferente operaţiunilor de transfer, precum şi costurile cu securitatea aeroportuară aferente pasagerilor în transfer.
Transfer înseamnă continuarea de către pasager a călătoriei cu un zbor având un indicativ diferit de cel al zborului de sosire, fără a depăşi 24 de ore între zborul de sosire şi cel de plecare de pe respectivul aeroport;

Securitate Aeroportuară

 • 1.00 euro/pax;

Condiţii asociate tarifului de securitate aeroportuară

a) Condiţiile asociate tarifului de securitate sunt cele prevăzute în Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.190/2005 privind utilizarea tarifului de securitate aeroportuară, cu modificările ulterioare.
b) Tariful nu se aplică pasagerilor în tranzit, în transfer şi copiilor mai mici de 2 ani.