Anunturi licitatii / achizitii publice

Prin prezenta anunţăm operatorii economici interesaţi că Aeroportul “Ştefan cel Mare” Suceava, intenționează să incheie un contract de mentenanță pentru website-ului Aeroportului "Stefan cel Mare" Suceava, cod Cod CPV-72000000-5- Servicii IT consultanță, dezvoltare de software, internet si asistență. (Rev.2).

Valoarea totală estimată a achiziţiei pentru contractul de mentenanță pentru website-ului Aeroportului "Stefan cel Mare" Suceava este de 7.200,00 lei fără TVA.

Criteriul de atribuire este : În mod exclusiv preţul cel mai scăzut cu condiţia respectării tuturor cerinţelor din caietul de sarcini.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este ziua de joi, 30 Ianuarie 2020, ora 11:00.

Oferta va conţine, în mod obligatoriu:

1. Propunerea financiară

Ofertantul va prezenta Formularul de oferta anexat anuntului.

Propunerea financiară va fi exprimată ferm în moneda “LEU” fără TVA. Oferta va fi definită numai în condiţiile însuşirii şi respectării tuturor condiţiilor din caietul de sarcini.

Oferta va avea caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului pe toată durata de valabilitate a acesteia, care nu trebuie să fie mai mică de 60 de zile.

2. Propunerea tehnică privind prestarea servicilor

Propunerea tehnică elaborată de ofertant va respecta în totalitate cerinţele prevazute în Caietul de sarcini, propunere care trebuie să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu cerințele tehnice din caietul de sarcini
Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor/cerinţelor prevazute în Caietul de Sarcini.

Ofertele care nu respectă cerinţele minime prevazute în prezentul anunţ şi în caietul de sarcini vor fi declarate neconforme, iar cele în consecinţă vor fi respinse.

3. Modul de prezentare a ofertei

Oferta (conținând propunerea financiară si cea tehnică, în conformitate cu solicitările din caietul de sarcini) vor fi transmise până la data de 30 Ianuarie 2020, orele 11:00, la sediul Entitatii Contractante din orașul Salcea, strada Aeroportului nr.1, pe e-mail la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau la nr.de fax: 0230.529.621.
Ofertele depuse după termenul limită de depunere a ofertelor, menţionat în prezentul anunţ vor fi respinse.

Ofertele vor fi întocmite conform cerinţelor din prezentul anunţ si al caietului de sarcini.

Contractul de mentenanță pentru website-ului Aeroportului, Cod CPV-72000000-5- Servicii IT consultanță, dezvoltare de software, internet si asistență, va fi atribuit operatorului economic a cărui ofertă va avea cel mai scazut preţ cu condiţia respectării tuturor cerinţelor.

Comunicarea privind rezultatul vă fi transmisă ofertantului desemnat câştigător.
În urma finalizării achiziţiei directe se va încheia un contract de achiziţie sectoriala de prestari servicii.

Caietul de sarcini si Formularul de oferta este disponibil mai jos.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Caiet de sarcini mentenanta website.pdf)Caiet de sarcini mentenanta website.pdf 1378 kB
Download this file (Formular oferta website.pdf)Formular oferta website.pdf 262 kB

ANUNȚ R.A. ”Aeroportul Ștefan cel Mare-Suceava”, cu sediul său din orașul Salcea, str. Aeroportului, nr. 1, telefon 0230529999, fax 0230529621, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., organizează în data de 11.02.2020, orele 10:00, Licitația publică deschisă cu strigare pentru bunului mobil autobuz M3-ISUZU Q-BUS31/TURQUOISE,

Documentele de participare la licitație se primesc cu cel mult 5 zile înaintea datei stabilite pentru ținerea licitației de vânzare, la sediul R.A. ”Aeroportul Ștefan cel Mare-Suceava” din str. Aeroportului Nr. 1, Oraș Salcea, între orele 09:00-15:00.

Licitația se adresează atât persoanelor fizice, cât și juridice, potențial cumpărătoare care au depus până la data ținerii ședinței de licitație dovada achitării Taxei de participare și dovada achitării Garanției de participare.

Prețul de pornire la licitație este de 30.462,4 Lei. Criteriul de atribuire a contractului este prețul cel mai mare licitat. La valoarea prețului la care se va adjudeca licitația se adaugă cota legală de TVA.

Pentru persoanele interesate, perioada de vizitare a bunului mobil autobuz M3-ISUZU Q-BUS31/TURQUOISE de la apariția anunțului până în preziua organizării licitației la sediul R.A. ”Aeroportului Ștefan cel Mare-Suceava”, în zilele lucrătoare, între orele 09-14.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Anunt autobuz.pdf)Anunt autobuz.pdf 744 kB

Prin prezenta anuntam operatorii economici interesati ca Aeroportul “Stefan cel Mare” Suceava, a demarat achizitia contractului sectorial de prestari servicii de paza pentru anul 2020.

Ofertele se primesc pana in data de 20 Decembrie 2019, orele 12.00, la sediul Autoritatii contractante din orasul Salcea, strada Aeroportului nr.1, pe email la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau la nr.de fax: 0230 529621.

Documentatia de atribuire si Caietul de sarcini le regasiti mai jos.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Caiet Sarcini Servicii Pază.pdf)Caiet Sarcini Servicii Pază.pdf 9140 kB
Download this file (Documentatie atribuire servicii de paza.pdf)Documentatie atribuire servicii de paza.pdf 6368 kB

ANUNȚ

R.A. ”Aeroportul Ștefan cel Mare-Suceava”, cu sediul său din orașul Salcea, str. Aeroportului, nr. 1, telefon 0230529999, fax 0230529621, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., organizează în data de 15.01.2020, orele 10:00,

Licitația publică deschisă cu strigare pentru bunului mobil autobuz M3-ISUZU Q-BUS31/TURQUOISE,

Documentele de participare la licitație se primesc cu cel mult 5 zile înaintea datei stabilite pentru ținerea licitației de vânzare, la sediul R.A. ”Aeroportul Ștefan cel Mare-Suceava” din str. Aeroportului Nr. 1, Oraș Salcea, între orele 09:00-15:00.

Licitația se adresează atât persoanelor fizice, cât și juridice, potențial cumpărătoare care au depus până la data ținerii ședinței de licitație dovada achitării Taxei de participare și dovada achitării Garanției de participare.
Prețul de pornire la licitație este de 38.078 Lei.

Criteriul de atribuire a contractului este prețul cel mai mare licitat.

La valoarea prețului la care se va adjudeca licitația se adaugă cota legală de TVA.

Pentru persoanele interesate, perioada de vizitare a bunului mobil autobuz M3-ISUZU Q-BUS31/TURQUOISE de la apariția anunțului până în preziua organizării licitației la sediul R.A. ”Aeroportului Ștefan cel Mare-Suceava”, în zilele lucrătoare, între orele 09-14.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Anunt licitatie autobuz.pdf)Anunt licitatie autobuz.pdf 491 kB
Download this file (Cerere participare licitatie Formularul A.pdf)Cerere participare licitatie Formularul A.pdf 242 kB

R.A. Aeroportul „Stefan cel Mare” Suceava, cu sediul în orasul Salcea, str.Aeroportului, nr.1, telefon 0230.529999 (orele 07:30 – 15:30), fax: 0230.529621, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., organizează în data de 20.12.2019, orele10:00 licitația publică cu oferta in plic inchis pentru inchirierea de spatii pentru a fi utilizate in scop publicitar.

Data limită de depunere a documentelor de participare la licitație: 20.12.2019, orele09:00.

Înscrierile se fac zilnic, la Registratura R.A. Aeroportul Stefan cel Mare Suceava, între orele 9-15.

Documentatia pentru licitatie, care contine Procedura de licitatie insotit de Catalogul de prezentare a spatiilor ce vor fi scoase la licitatie, poate fi cumpărata de la sediul R.A. Aeroportul „Stefan cel Mare” Suceava – Casierie, telefon 0230 529999, int.133. Pretul acesteia este de 125,00 lei fara TVA.

Aceasta mai poate fi transmisa si online (fisier .pdf transmis prin e-mail) sau varianta tiparita transmisa prin curier rapid (cu plata taxelor postale de catre cumparator) dupa ce in prealabil pretul documentatiei a fost achitat prin transfer bancar in contul RO 80 RNCB0234036997950001, deschis la BCR Suceava. In acest caz, se va face o solicitare prealabila pe adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. cu comunicarea datelor de facturare a potentialului ofertant, in vederea emiterii facturii.