În România sunt aplicate reglementările internaţionale ale Convenţiei pentru Facilităţi Vamale pentru Traficul Turiştilor. Bunurile şi bijuteriile de mare valoare şi monezile străine trebuie declarate la intrarea în ţară dacă se dorește scoaterea lor ulterioară fără alte formalități. Declaraţiile vamale de intrare trebuie păstrate pentru cazul în care vor fi cerute la părăsirea ţării.

Este interzis importul fără o licenţă specială a muniţiei, explozivilor, narcoticelor, materialelor pornografice. Este interzis exportul obiectelor de valoare culturală, istorică sau artistică fără un Document de export definitiv sau temporar emis de către autoritățile competente. Vaccinuri nu sunt necesare.

Pentru câini şi pisici sunt obligatorii vaccinurile anti-rabice.


Regulamentele vamale în format complet sunt disponibile pe www.customs.ro :

Se declară în scris şi se prezintă autorităţii vamale în mod obligatoriu următoarele bunuri:

 • bunurile culturale mobile, cele cu caracter cultural, istoric sau artistic la scoaterea din România; 
 • specii de floră şi faună sălbatică; 
 • arme, muniţie, materiale explozive, radioactive, nucleare, produse strategice prevăzute în legi speciale; 
 • droguri sau substanţe psihotrope şi precursorii acestora, materiale biologice cu potenţial de contaminare în masă, medicamente care conţin substanţe stupefiante sau psihotrope, substanţe chimice esenţiale precum şi
 • substanţe toxice; 
 • instrumente de plată sub formă de numerar aflate asupra dumneavoastră, care sunt egale sau depăşesc echivalentul a 10 000 EURO/persoană la intrarea sau ieşirea din/în Comunitate.

 
Declaraţia se face pe un formular special, pus la dispoziţie gratuit de către autoritatea vamală, la solicitarea călătorilor. Nedeclararea bunurilor menţionate anterior atrage, după caz, sancţionarea penală sau contravenţională a persoanelor care încalcă aceste dispoziţii legale.

Se declară la intrarea în România venind dintr-un stat comunitar următoarele bunuri aflate asupra călătorilor care depăşesc limita cantitativă de:

 • ţigarete - 800 bucăţi; 
 • ţigări (cu o greutate maximă de 3 grame/bucată) - 400 bucăţi 
 • ţigări de foi - 200 bucăţi 
 • tutun de fumat - 1 kg 
 • băuturi spirtoase - 10 litri
 • produse intermediare - 20 litri 
 • vinuri şi băuturi fermentate - 90 litri 
 • bere 110 litri

Se declară la intrarea în România venind dintr-un stat necomunitar următoarele bunuri aflate asupra călătorilor care depăşesc limita de:

 • 40 țigarete 
 • 100 cigarillos (trabucuri cu o greutate maximă de 3 grame fiecare) 
 • 50 trabucuri 
 • 250 grame tutun de fumat 
 • 1 litru de alcool şi băuturi alcoolice distilate şi băuturi spirtoase cu o tărie alcoolică de peste 22% volum sau alcool etilic nedenaturat de 80% volum şi peste 
 • 2 litri de alcool şi băuturi alcoolice cu o concentraţie mai mică de 22% volum 
 • 4 litri de vin liniștit 
 • 16 litri de bere 
 • bunuri diverse, altele decât cele de mai sus, în limita valorii globale de 430 euro/călător.

 
Peste aceste limite se datorează şi trebuie plătite taxe vamale, taxa pe valoare adaugată, accize sau orice alte taxe datorate bugetului de stat la punerea în liberă circulaţie în România.
 
Informaţii suplimentare precum și cele mai frecvente întrebări le găsiţi pe site-ul oficial al autorităţii vamale www.customs.ro, la secţiunea Călători.


Acolo găsiţi informaţii referitoare la:

 • Intrarea în România - dintr-un stat necomunitar 
 • Intrarea în România - dintr-un stat comunitar 
 • Ieșirea din România - într-un stat necomunitar 
 • Ieșirea din România - într-un stat comunitar 
 • Sunt cetăţean dintr-o ţară necomunitară care studiez în România 
 • Sunt cetăţean dintr-o ţară necomunitară şi vreau să mă stabilesc în România 
 • Introducerea şi scoaterea din România a armelor şi a muniţiilor 
 • Introducerea şi scoaterea din România a bunurilor culturale mobile 
 • Introducerea şi scoaterea din România a sumelor în lei şi valută 
 • Bunuri expediate prin colete 
 • Contravenţii şi infracţiuni vamale